Hvad er rekruttering?

Rekruttering er et vigtigt område, der betegner den disciplin at beskæftige sig med at tiltrække, udvælge, fastholde samt udvikle medarbejdere til en virksomhed, at matche relevante kandidater med virksomheder. Det er afgørende for en virksomheds succes at rekruttere de mest kompetente og egnede medarbejdere.
Når en virksomhed beslutter sig for at benytte sig af ekstern rekruttering, kan de ofte spare en masse tid, men også samtidig skjule, at de søger en ny medarbejder, da det går gennem en ekstern partner, i visse brancher er det i sig selv en vigtig kvalitet.

Hvorfor bruge ekstern rekruttering?

Rekruttering er en stor ressourcesluger

Mange virksomheder vælger at outsource deres rekruttering, da det er en særligt ressourcekrævende proces.
Det er tidskrævende og kan spise en større del af budgettet og ikke særlig belejligt for det daglige workflow. Opsummerende kan siges, en ekstern rekrutteringsproces frigiver ressourcer.

Chancen for fejlansættelser stor

Oftest er det vores erfaring at virksomheder i deres travlhed ikke får skabt sig et klart billede af den ideelle profil- fagligt såvel som personligt.
Det øger risikoen for fejlansættelser betragteligt, som er dyre. Det kan faktisk koste op til to gange årslønnen, hvis en nyansat medarbejder fratræder sin stilling indenfor det første år.

Hvordan kan A1 Staff hjælpe din virksomhed?

Det kan betale sig at outsource jeres rekruttering, da vi vil have fuldt fokus på rekrutteringen. Det er hvad A1 Staff er til for. Det betyder, at I som virksomhed kan koncentrere Jer om jeres kerneforretning frem for rekrutteringsprocessen.
Ved at outsource jeres rekruttering til os giver det Jer fleksibilitet og fokus i en allerede presset hverdag, hvor I mangler medarbejdere. Det kan betale sig at gøre brug af ekstern specialistviden- især når der er behov for specialistrekruttering.
 

Hvad kan vores team hjælpe jeres virksomhed med?

 

Vi kan udarbejde annoncer og stillingsbeskrivelser.

 

Vi kan undersøge hvilken type medarbejder, der vil passe til den enkelte stilling.

 

Vi foretager grundig screening af alle kandidater, så vi kan finde den bedste til dig.

 

Vi kan finde de absolut mest kvalificerede kandidater, også dem der er svære at finde.

 
Det er sådan i dag, at A1 Staffs rekrutteringsspecialister, kun i meget få tilfælde, kan løse en rekrutteringsopgave via annoncering og udvælgelse. De fleste rekrutteringsopgaver løses i dag via headhunting og via netværk. Rekruttering af den rette medarbejder er udbredt selv ved stillinger på lavere niveau. Vi har dygtige rekrutteringsspecialister siddende rundt i EU, og et stort netværk vi har opbygget over 20 år.
 

Hvad koster rekruttering?

 
 
Rekruttering koster alt afhængig af branche, profil og specialisering fra 10 % til 20 % af bruttoårslønnen. Det er derfor vigtigt at vi får afdækket det konkrete behov, før vi giver en endelig pris.

Kontakt os for mere information!

Send os en forespørgsel, som du finder under Kontakt.