Nogle ofte stillede spørgsmål og deres svar

1Hvem kan flytte fra et EU-land til et andet?
Enhver EU-borger eller tredjelandsstatsborger med bopæl i EU, i overensstemmelse med retten til fri bevægelighed inden for EU.
2Skal de udsendte vende tilbage til deres hjemland, når projektet er afsluttet?
Nej. Retten til fri bevægelighed inden for EU giver ret til genbosættelse. Hvis det er tilfældet, ophører vores forretningsforhold til disse medarbejdere dog.
3Hvad er værtslandets fordele ved internationale medarbejdere?
Internationale medarbejdere øger produktionen, hvilket er en af de vigtigste drivkræfter for den økonomiske vækst. Nogle af fordelene ved at ansætte sådanne medarbejdere i din virksomhed omfatter: at opfylde eksisterende kontrakter og påtage sig mere arbejde; øget adgang til international viden og at støtte opkvalificering af medarbejdere; udvidelse til internationale markeder; og skabelse af en mere mangfoldig arbejdsstyrke med forskelligartede erfaringer og arbejdsmetoder.
4Hvordan går jeg videre, hvis jeg vil prøve jeres tjenester?
Udfyld anmodningsformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
5Hvordan sikrer vi os, at de udsendte har gode arbejdsforhold?
Inden underskrivelse af kontrakten og under hele opgaven overvåger og sikrer A1 Staff, at kundevirksomheden opfylder alle nødvendige krav med hensyn til indkvartering, transport til og fra arbejde samt hvile/arbejdsbalance.
6Hvordan behandler vi klager fra en kundevirksomhed om en medarbejder?
Kundevirksomheder anmodes om at indgive deres klager skriftligt til den udpegede A1 Staff-kontaktperson, som vil vurdere klagen og træffe de nødvendige foranstaltninger til at løse alle verserende problemer.
7Hvordan definerer vi passende indkvartering?
A1 Staff sørger for, at medarbejdernes indkvartering består af et soveværelse (enkelt- eller tosengs), fælles fuldt udstyret køkken, badeværelse og toilet, adgang til internet døgnet rundt, transport til og fra arbejde og tilgængelig transport til personligt indkøb af dagligvarer.
8Skat
De medarbejdere A1 Staff leverer, følger dansk ret om skat og sociale afgifter med de begrænsninger som til hver tid kan foreligge med støtte af EU-retten. Det er A1 Staff som selskab som indbetaler forpligtelserne til Skat, Danmark. I de tilfælde hvor en person er i Danmark mindre en 6 måneder omfattes personen normalt af begrebet “arbejdsudleje” hvor A1 Staff overfører kildeskat til Skat Danmark. Personer som er længere end 6 måneder i Danmark bliver normalt fuld skattepligtige i Danmark. A1 Staff som er et dansk selskab fakturerer kunden som dermed slipper selv for at indberette skat og afgifter.